Procedury bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19 w SLO7 obowiązujące od 1 września 2020 r. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, w szczególności takich jak: Gorączka